Skip to main content

Oferujemy kompleksowe usługi, których realizację zawsze rozpoczynamy od dokładnego poznania specyfiki branży naszego klienta, a także jego potrzeb i wymagań. Zamówienia publiczne doradztwo prawne Oferujemy kompleksowe usługi, których realizację zawsze rozpoczynamy od dokładnego poznania specyfiki branży naszego klienta, a także jego potrzeb i wymagań. Zamówienia publiczne doradztwo prawne Oferujemy kompleksowe usługi, których realizację zawsze rozpoczynamy od dokładnego poznania specyfiki branży naszego klienta, a także jego potrzeb i wymagań. Zamówienia publiczne doradztwo prawne

Zamówienia publiczne doradztwo prawne

Skontaktuj się z nami

Doradztwo

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych.

Przetargi

Prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowań przetargowych.

Odwołania

Sporządzanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Reprezentowanie

Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.

Opiniowanie

Sporządzanie rzetelnych i rzeczowych opinii prawnych.

Zapytania do SIWZ

Informowanie o czynności niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych lub składanie odwołań.