Skip to main content

Zaufali nam

Lista Zamawiających, w imieniu i na rzecz, których firma Zamówienia Publiczne Doradztwo Prawne (jako pełnomocnik Zamawiającego) przygotowała i przeprowadziła postepowanie(a) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz świadczyła bądź świadczy usługi consultingowo-doradcze:

 • Agencja Nieruchomości Rolnych Jednostka Gospodarcza Zasobu w Poznaniu;
 • Gmina Miejska Wałcz;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie;
 • Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie;
 • Krotoszyński Ośrodek Kultury;
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim;
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu;
 • Ochotnicze Hufce Pracy. Wielkopolska Wojewódzka Komenda;
 • Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych ŁĘCZYCA Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMORNIKI Sp. z o.o.;
 • Urząd Gminy w Ryczywole;
 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzeźnie.

Lista Wykonawców, na rzecz których firma świadczyła bądź świadczy usługi consultingowo-doradcze:

 • A.Z. AGORA Spółka Jawna Aurela Kubisiak, Zbigniew Kubisia;
 • CHEMVIRON CARBON European Operations of Calgon Carbon Corporation;
 • DELFIN Marek Wiktorski;
 • EUROKLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Firma HAŁAS Krzysztof Hałas;
 • Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Włodzimierz Kowalski;
 • HGX service Grzegorz Heckert;
 • Hornik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • NHI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • POS-REMAL Sławomir Świtała;
 • Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane NOA-BUD Anna Błażejewska;
 • Sun+ Agnieszka Turowska;
 • XD GIFTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Xtreem Design Karpiuk Spółka Jawna;
 • Xtreem Design Wojtasiak Spółka Jawna;
 • Zakład Budowlany Budownictwa Mieszkaniowego i Infrastruktury Towarzyszącej Andrzej Kosior.

Zamówienia publiczne doradztwo prawne

Skontaktuj się z nami