Skip to main content

Zespół

Arkadiusz Bocian – doradca prawny, osoba zarządzająca

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Przygotował i przeprowadził kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienia publiczne to nie tylko praca po stronie Zamawiającego od momentu wszczęcia postępowania do momentu jego zakończenia (podpisując umowę z wybranym Wykonawcą), lecz także praca po stronie Wykonawcy (przygotowywanie ofert przetargowych, odwołań). Reprezentował zarówno Zamawiających jak też Wykonawców przed arbitrażem. Odbył szereg szkoleń poświęconych zamówieniom publicznym.

Dysponuje dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną w tematyce stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Posiada umiejętność sprawnego prowadzenia negocjacji biznesowych. Przez okres ponad pięciu lat przepracował na stanowisku Kierownika Sekcji do spraw Zamówień Publicznych u Zamawiającego klasycznego. Zajmował się zamówieniami publicznymi u Zamawiającego sektorowego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą związaną doradztwem prawnym w zakresie zamówień publicznych.

Zajmuje się również doradztwem prawnym związanym z wydatkowaniem środków publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności, w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Firma „ARKADIUSZ BOCIAN ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADZTWO PRAWNE” stale współpracuje z:

  • renomowanymi kancelariami prawnymi,
  • tłumaczami przysięgłymi,
  • innymi specjalistami w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • ekspertami z pozostałych dziedzin.

Zamówienia publiczne doradztwo prawne

Skontaktuj się z nami