Skip to main content

Nasza oferta

Dla Zamawiających:

 • outsourcing zamówień publicznych (postepowań przetargowych);
 • sporządzanie dokumentacji przetargowych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym projektu umowy);
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • reprezentacja przed Sądem Okręgowym;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych;
 • szkolenia;
 • audyt dokumentacji przetargowych w zakresie poprawności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • sporządzanie regulacji wewnętrznych dotyczących wydatkowania środków publicznych do 30.000 euro.

Dla Wykonawców:

 • przygotowywanie ofert przetargowych;
 • zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazywanie Zamawiającemu informacji o czynności niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • audyt ofert przetargowych pod kątem zgodności z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • sporządzanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • reprezentacja przed Sądem Okręgowym;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne doradztwo prawne

Skontaktuj się z nami